bener kontant

Skontaktuj się

z nami

Dane Kontaktowe

 • Dystrybutor:
 • Teva Operations Poland Sp. z o.o.
 • ul. Emilii Plater 53
 • 00-113 Warszawa
 • Adres korespondencyjny:
 • ul. Osmańska 12
 • 02-823 Warszawa
 • tel: +48 22 345 93 00
 • e-mail: teva.polska@teva.pl

Sąd Rejonowy dla
M. St. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

 • KRS nr 0000160077
 • NIP: 525-22-70-954
 • regon: 015472115
 • Wysokość kapitału zakładowego:
 • 1 000 000,00 zł
 • (wpłacony w całości)
 • Dystrybutor:
 • Teva Operations Poland Sp. z o.o.
 • ul. Emilii Plater 53
 • 00-113 Warszawa

Sąd Rejonowy dla
M. St. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

 • Adres korespondencyjny:
 • ul. Osmańska 12
 • 02-823 Warszawa
 • tel: +48 22 345 93 00
 • e-mail: teva.polska@teva.pl
 • KRS nr 0000160077
 • NIP: 525-22-70-954
 • regon: 015472115
 • Wysokość kapitału zakładowego:
 • 1 000 000,00 zł
 • (wpłacony w całości)